Sayısal Elektronik ve Mikroişlemciler

Konum: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Derslikleri 1. Kat

Derslik: Sayısal Elektronik ve Mikroişlemciler Laboratuvarı

Kullanım: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu dersler;

 • Mantık Devreleri
 • Mantık Devreleri Tasarımı
 • Mikroişlemciler
 • Endüstriyel Elektronik
 • Mezuniyet Projesi

Alan: 89 m2

Kapasite: 20 öğrenci

Donanım:

 • Mantık Devreleri Deney Setleri:

                 - 15 adet BL-3000 deney seti ana ünitesi

                 - 15’er adet BL-3001, BL3002, BL-3003 ve BL-3004 modülleri

 • Endüstriyel Elektronik ve Mikroişlemciler Laboratuvarları için Deney Setleri ve Yazılım:

                 - 15 adet END-7000 Temel ve İleri Seviyede Endüstriyel Elektronik Eğitim Seti (7 modüllü)

                 - 15 adet PLC-05 Temel ve İleri Seviyede PLC Eğitim Seti (TD 200 operatör panelli)

                 - 15 adet TEKOPIC 2 PIC Eğitim Seti

                 - 1 adet Micro C PIC Programlama Yazılımı

                 - 15 adet Lojik Prop

 

Laboratuvarda Yapılan Deneyler

Mantık Devreleri

 • Boole Cebri ve Lojik Kapılar,  VeDeğil (NAND), VeyaDeğil (NOR) Evrensel Kapıların Gerçeklenmesi
 • Toplayıcılar, Çıkarıcılar ve Kod Dönüştürme
 • Kod Çözücüler(Decoders) ve Kodlayıcılar(Encoders)
 • Veri Seçici (MUX) ve Tekilleyici (DEMUX) Devreler
 • Flip Flop Uygulamaları;  Flip Flopların Tetiklenmesi, Senkron FF Uygulamaları, Asenkron FF Uygulamaları
 • Yazıcılar ve Bellek Birimleri.

Mantık Devreleri Tasarımı

 • Kombinezonal devrelerin Verilog HDL ile kapı seviyesinde modellenmesi
 • Kombinezonal devrelerin Verilog HDL ile veri akışı seviyesinde modellenmesi
 • Kombinezonal devrelerin Verilog HDL ile davranışsal seviyede modellenmesi
 • Decoder/Encoder ve Multiplexer /Demultiplexer Verilog HDL ile tasarlanması
 • Ardışıl devrelerin Verilog HDL ile benzetimi
 • Sonlu Durum Makineleri Verilog HDL ile benzetimi
 • Verilog HDL ile veriyolu
 • Verilog HDL ile sahada programlanabilir kapı dizileri
 • Verilog HDL ile yazmaç transfer seviyesinde tasarım
 • Verilog HDL ile optimizasyon ve ödünleşme.

ELK 334 Mikroişlemciler

 • Giriş Biriminin Kullanımı
 • Çıkış Biriminin Kullanımı
 • DAC (Dijital Analog Çevirici) ve Çıkış Biriminin Birlikte Kullanımı
 • ADC (Analog Dijital Çevirici) ve Giriş Biriminin Birlikte Kullanımı
 • Mikrodenetleyici Portlarından Giriş Çıkış Yapan Komutlar
 • Aritmetik ve Lojik Komutları
 • Bit, Veri Transfer ve Program Sıçrama Komutları
 • Zamanlayıcı Uygulaması
 • Kesme Uygulaması 

ELK 310 Endüstriyel Elektronik

 • Tristörün AC Gerilimde Çalışması
 • DC Gerilimde Çalışan Tristörün Seri Anahtarla Durdurulması
 • DC Gerilimde Çalışan Tristörün Paralel Anahtarla Durdurulması
 • DC Gerilimde Çalışan Tristörün Kapasitif Anahtarla Durdurulması
 • Tristörün UJT ile Tetiklenmesi
 • Triyak’ın DC Gerilimde Çalışması
 • Diyak’ın İncelenmesi
 • Diyak’ın Osilatör Olarak Kullanılması
 • Triyak’ın DC Gerilimde Çalışması
 • Tristörün AC Gerilimde Çalışması
 • Triyak’ın AC Gerilimde Çalışması
 • Triyak’ın Diyak ile Tetiklenmesi.
 • Çeşitli Sensör Türleri ile Denemeler