Bölüm Hakkında

Öğretim Programı :  Toplam 135 kredi

Öğretim Dili : İngilizce

Zorunlu Staj: II. Sınıf ve III. Sınıf derslerini aldıktan sonra 20’şer iş günü (toplam 40 iş günü).

Vizyon

Endüstri Mühendisliği, dünya standartlarında bir eğitim ve araştırma ortamı yaratarak uluslararası arenada rekabet edebilecek bilgi ve beceriye sahip mühendisler yetiştiren dünyanın sayılı endüstri mühendisliği bölümleri arasında yerini almaktır.

Misyon

Endüstri mühendisliği misyonu, etik ve bilimsel değerlere saygılı, analitik düşünce yeteneğine ve temel mühendislik becerilerine sahip, üretken, bilinçli, sosyal ve yeniliklere uyum sağlayabilen lider dünya mühendisleri yetiştirmektir.

Hedefler
 

 •     Matematik, temel bilimler ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapıya sahip ve bunu kendi mühendislik alanında uygulayabilen
 •     Endüstri Mühendisliği alanında mühendislik problemlerini tanımlayabilen
 •     Alanında ve ilgili disiplinlerde çözümler üretebilen
 •     Modern mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve aygıtlarını etkin şekilde kullanabilen
 •     Disiplinlerarası konularda çalışma yapabilen
 •     Yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanmış, alanındaki gelişmeleri izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen
 •     Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen
 •     Etik değerlere bağlı
 •     Bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın mühendisler yetiştirmek.

Diğer Bilgiler

Endüstri Mühendislerinin İş Alanları:

 • Üretim Sistemleri Tasarimi ve Verimlilik
 • Üretim Sistemleri Kontrolü
 • Yönetim
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yöneylem Araştırması
 • Karar Bilimleri
 • Yapay Zeka/Uzman Sistemler