Bölüm Hakkında

Öğretim Programı      : Toplam 129 kredi
 
Öğretim Dili      : İngilizce
 
Zorunlu Staj      : 3. sınıf sonunda toplam 30 iş günü

Vizyon

Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde bilgisayarlar artık yaşamın her kesiminde kaçınılmaz biçimde yerlerini almaktadır. Tüm üretim ve hizmet sektörlerinde, ve bu arada devlette, bilgisayarların ve bilgi sistemlerinin yaygınlaşması, verimliliği ve kaliteyi artırmakta, büyümeyi sağlamakta ve yaşama olumlu katkılar yapmaktadır.
Bilgisayar mühendisliği son derece hızla gelişen, birkaç yıl içinde yeninin eski olduğu konuları içermektedir. Bölümde bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenerek ve ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak evrensel düzeyde bir eğitim verilmektedir. Bir yandan konunun temelleri sağlam bir biçimde öğretilirken diğer yandan güncellik sağlanmaktadır. Bu yaklaşım ile endüstri ve hizmet sektöründe karşılaşılan sorunlara çözüm üretecek, bilgili, yaratıcı ve yüksek nitelikli mühendisler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Misyon

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, kaliteli bir eğitim sağlamak üzere, bilgi çağının hesaplama ile ilgili teknik bilgilerini, teori, prensip ve uygulamalarını ayrıntılı olarak işlemektir.  Böylece bilgisayar bilimleri konularında iyi donatılmış öğrenciler mezun olduklarında, bilgisayar mühendisliği alanındaki pek çok ulusal ve uluslararası çalışmada rekabet edebilecek güce ulaşacaklardır. Gerekli bilgilere sahip ve araştırma yeteneklerini geliştirmiş bu öğrencileri topluma kazandırabilmek için, ayrıca onların kritik durumlarda düşünebilmelerini sağlamak, problem çözme becerilerini arttırmak, etik sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve en önemlisi sözlü ve yazılı olarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak amacı ile bölüm içerisindeki tüm kaynaklardan yararlandırmaktır.

Hedefler

 •     Matematik, temel bilimler ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapıya sahip ve bunu kendi mühendislik alanında uygulayabilen
 •     Bilgisayar Mühendisliği alanında mühendislik problemlerini tanımlayabilen
 •     Alanında ve ilgili disiplinlerde çözümler üretebilen
 •     Disiplinlerarası konularda çalışma yapabilen
 •     Yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanmış, alanındaki gelişmeleri izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen
 •     Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen
 •     Etik değerlere bağlı
 •     Bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın mühendisler yetiştirmek.

Çıktılar
 

 •     Bilgisayar mühendisliği problemlerinin çözümünde matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi
 •     Bilgisayar bilimleri alanında karşılaşılabilecek sorunları tanımlama, uygun çözümleme ve modelleme yöntemlerini kullanarak çözme becerisi
 •     İhtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayabilecek Bilgisayar problemlerini  tasarlayabilme ve çözümleyebilme becerisi
 •     Bilgisayar mühendisliği araç ve yazılımlarını etkin şekilde kullanabilme becerisi
 •     Veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 •     Takım çalışmasında ve disiplinlerarası çalışma gruplarında etkin görev alabilme becerisi
 •     Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi
 •     Teknolojik yenilikleri izleme yeteneği ve yaşam boyu öğrenme bilinci
 •     Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olma
 •     İş hayatındaki uygulamalara yönelik farkındalık
 •     Mühendislik uygulamlarının ulusal ve evrensel düzeydeki, hukuksal, toplumsal ve çevresel etkilerini kavrayabilme