Neden Bilgisayar Mühendisliği Bölümü?(EN)

 

Bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri ve bilgisayar destekli uygulamaların donanım ve yazılım bileşenlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve bakımında gereksinim duyulan bilimsel ve teknolojik birikimi kapsayan bir uzmanlık alanıdır.

Bilgisayar mühendisleri, alanlarındaki hızlı gelişme, değişim ve çeşitlenmeye bağlı olarak, bilgi ve yeteneklerini güncel tutması gereken, yaşam boyu eğitimin zorunlu olduğu meslekler grubunda yer almaktadır.

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde,

 • Mesleğin ilk basamağını oluşturan öğretim programı, teknik birikimi sağlamanın yanı sıra çözümleme, tasarım yeteneklerini arttıran yapıdadır.
 • Program, hem uluslararası akademik ve meslek örgütlerinin tanımladığı ölçütleri, hem de ulusal ve bölgesel işgücü gereksinimlerini göz önünde tutarak oluşturulmuştur.

 

Çift Anadal/Yandal Programları (ÇAP/YAP) ve Bölümler Arası Geçiş (BAG)

 • Çift anadal yapabilmek için anadal programındaki genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olmalıdır.
 • Yandal yapabilmek için anadal programındaki genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmalıdır.
 • Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinin Çift Anadal ve Yandal yapabildikleri bölümler:

BÖLÜMLER

ÇAP

YAP

BAG

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

+

+

+

İnşaat Mühendisliği

-

+

+

Endüstri Mühendisliği

+

+

+

Yazılım Mühendisliği

   

+

 

Bilgisayar Mühendisi hangi alanlarda/kurumlarda çalışır?

Bilgisayar Mühendislerinin çok çeşitli uzmanlık alanlarında çalışmaları söz konusudur. Bu uzmanlık alanlarından bazıları aşağıdaki listede verilmiştir:

 • Yazılım geliştirme,
 • Veritabanı uygulamaları, veri madenciliği, büyük veri,
 • Bilgisayar ağları yönetimi,
 • Kablosuz ağlar ve haberleşme teknolojileri,
 • Bilgisayar, yazılım ve veri güvenliği ve şifreleme,
 • Bilişim teknolojileri,
 • Biyoenformatik teknolojileri,
 • Bilgisayarlı görme ve Robotik,
 • Mobil teknolojiler,
 • Nesnelerin interneti,
 • Gömülü sistemler

 

Bu uzmanlık alanları ile Bilgisayar Mühendislerinin çalışabilecekleri bazı kurumlar:

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Savunma Sanayii ve Askeri Kurumlar,
 • Finans Sektörü ve Bankalar,
 • Araştırma Merkezleri,
 • Eğitim Kurumları,
 • Eğlence Sektörü,
 • Bilgi işlem merkezleri,
 • Teknoloji odalı firmalar,
 • Çeşitli kurumların otomasyon sistemlerinin yönetiminde.

 

Bilgisayar Mühendisi hangi unvanlarda çalışır?

 • İş analisti / Sistem analisti,
 • Yazılım proje yöneticisi,
 • Yazılım mühendisi,
 • Yazılım modelleme uzmanı,
 • Sayısal Sistem Tasarımcısı,
 • Proje yöneticisi
 • Veritabanı yöneticisi,
 • Ağ yöneticisi / Sistem yöneticisi,
 • Ar-Ge Mühendisi,
 • Bilişim Mühendisi
 • Bilgisayar Mimarı

 

İkili Anlaşmaları

No

İkili Anlaşma
Yapılan Yükseköğretim Kurumu

İkili Anlaşma Yapılan
Bölüm

Ülke

Üniversitenin

Websitesi

1

Fachhochschule Köln – Cologne University of Applied Science

Bilgisayar Mühendisliği

Almanya

www.th-koeln.de

2

Hogeschool Rotterdam

Bilgisayar Mühendisliği

Hollanda

www.hogeschoolrotterdam.nl

3

Mondragon Uniberstisitatea

Bilgisayar Mühendisliği

İspanya

www.mondragon.edu

4

Siaures Lietuvos Kolegija

Bilgisayar Mühendisliği

Litvanya

www.slk.lt

5

Akademia Gorniczo-Hutnicza

Bilgisayar Mühendisliği

Polonya

www.agh.edu.pl

6

University of Bucharest

Bilgisayar Mühendisliği

Romanya

www.unibuc.ro

7

University Politechnica of Bucharest

Bilgisayar Mühendisliği

Romanya

www.upb.ro

 

Laboratuvarlar:

Bilgisayar Ağları ve Algılayıcılar

Sayısal Sistemler

Yazılım Geliştirme

Sayısal Elektronik ve Mikroişlemciler

Temel Elektrik ve Elektronik