Bilgisayar Mühendisliği (TR)

Bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri ve bilgisayar destekli uygulamaların donanım ve yazılım birleşenlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve bakımında gereksenen bilimsel ve teknolojik birikimi kapsayan bir uzmanlık alanıdır.

Bilgisayar mühendisleri, alanlarındaki hızlı gelişme, değişim ve çeşitlenmeye bağlı olarak, bilgi ve yeteneklerini güncel tutması gereken, yaşam boyu eğitimin zorunlu olduğu meslekler grubunda yer almaktadır.

Mesleğin ilk basamağını oluşturan öğretim programlarının da, teknik birikimi sağlamanın yanı sıra çözümleme, tasarım yeteneklerini arttıran yapıda olması; öğrenmeyi öğreten temel bilim ve mühendislik kuramlarına ağırlık vermesi gereklidir. Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programı, hem uluslararası akademik ve meslek örgütlerinin tanımladığı ölçütleri, hem de ulusal ve bölgesel işgücü gereksemelerini göz önünde tutarak oluşturulmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Ali AKMAN
Bölüm Başkanı