Neden Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü? (EN)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Nedir?

Elektrik-elektronik mühendisliği, enerji üretimi ve dağıtımı, endüstriyel kontrol sistemleri, üretim teknolojileri, bilgi teknolojileri ve haberleşme teknolojileri başta olmak üzere daha birçok türden iş sahasındaki sistemlerin projelendirilmesi, geliştirilmesi, işletilmesi ve bakım-onarımı ile ilgili bir mühendislik dalıdır.

 

Elektrik-Elektronik mühendisleri, alanlarındaki hızlı gelişme, değişim ve çeşitlenmeye bağlı olarak, bilgi ve yeteneklerini güncel tutması gereken, yaşam boyu eğitimin zorunlu olduğu meslekler grubunda yer almaktadır.

Neden Maltepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü? (İngilizce)

Çünkü,

 • Sunulan öğretim programında, işgücü gereksinimi olan elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı; aydınlatma, elektronik, kontrol sistemleri ve haberleşme alanlarında dersler sunuluyor;
 • Modern laboratuvar olanakları ile teorik olarak edinilen bilgileri uygulayabilme fırsatı sunuluyor;
 • ERASMUS kapsamında öğrenimin bir kısmı yurtdışında yapılabiliyor;
 • Çift Anadal ve Yandal olanağı sunuluyor;
 • Uluslararası geçerliliğe sahip bir diploma veriliyor;
 • Elektrik Mühendisleri Odasından (EMO) projeler için imza yetkisi veren Serbest Müşavir Mühendis(SMM) belgesi alabilme olanağı sunuluyor.
 • Eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle, mezunlarımızın edindikleri mesleki bilgi ve mesleki İngilizce sayesinde daha çok seçenek arasından iş bulma olanağı sunuluyor.

Çift Anadal/Yandal Programları (ÇAP/YAP) ve Bölümler Arası Geçiş (BAG)

 • Çift anadal yapabilmek için anadal programındaki genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olmalıdır.
 • Yandal yapabilmek için anadal programındaki genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmalıdır.

BÖLÜMLER

ÇAP

YAP

BAG

 Bilgisayar Mühendisliği

+

+

+

 İnşaat Mühendisliği

-

+

+

 Endüstri Mühendisliği

+

+

+

 Yazılım Mühendisliği

+

+

+

 

Elektrik-Elektronik Mühendisi hangi alanlarda çalışır?

Elektrik-Elektronik Mühendisleri;elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı, aydınlatma, elektrik makinaları, elektronik sistemler, otomasyon, haberleşme sistemleri, bilgisayar ağları, robotik gibi alanlarda; planlama, projelendirme, araştırma-geliştirme, üretim, test, kalite kontrol, pazarlama, işletme, bakım onarım gibi konularda kamu ya da özel sektör kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Elektrik-Elektronik Mühendisleri hangi unvanlarla çalışırlar?

Elektrik-elektronik mühendisleri; araştırma-geliştirme mühendisi, kontrol mühendisi, kalite kontrol mühendisi, sistem mühendisi ve başmühendis gibi unvanların dışında; bulundukları kuruma ve yönetim kademesine göre, müdür, direktör, daire başkanı, genel müdür gibi unvanlarla da çalışabilmektedirler.

Laboratuvar Olanakları

 • Bilgisayar Laboratuvarları 
 • Fizik Laboratuvarları
 • Haberleşme Laboratuvarı
 • Kimya Laboratuvarları
 • Sayısal Elektronik ve Mikroişlemciler Laboratuvarı
 • Sayısal Sistemler Laboratuvarı
 • Temel Elektrik-Elektronik Laboratuvarı

İkili Anlaşmalar

Sayı

İkili Anlaşma Yapılan Yükseköğretim Kurumu

İkili Anlaşma

Yapılan Bölüm

Ülke

Üniversitenin

Web Sitesi

1

 Obuda University

 Elektrik/Elektronik

 Mühendisliği

 Macaristan

 www.uni-obuda.hu\en

2

 KOBLENZ

 Elektrik/Elektronik

 Mühendisliği

 Almanya

 www.fh-koblenz.de

3

 ASPETE

 Elektrik/Elektronik

 Mühendisliği

 Yunanistan

 www.aspete.gr

Tags