Bölüm Hakkında

Öğretim Programı  : Toplam 143 kredi
Öğretim Dili             : Türkçe
Zorunlu Stajlar        : 2. sınıf derslerini aldıktan sonra 20 iş günü ve 3. sınıf derslerini aldıktan sonra 20 iş günü olmak üzere toplam 40 iş günüdür; 3. sınıf derslerini aldıktan sonra 40 iş günü olarak bir defada da yapılabilir.

 
Vizyon

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında, eğitim, araştırma ve uygulamalarıile yurtiçi ve yurt dışındaki Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri arasında seçkin bir bölüm olmaktır.

Misyon

Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve becerilere sahip, etkili iletişim kurabilen, bireysel ya da grup çalışması yapabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, alanındaki gelişmeleri izleyebilen ve bunlara katkıda bulunan, toplumların sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen, özgüven sahibi, evrensel değerlere duyarlı, etik ilkelere bağlı ve sorumluluk duygusu gelişmiş mühendislerin yetişmesi için eğitim vermek ve bu alanlarda, toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üretmek ve yaymaktır.

Hedefler

●   Matematik, temel bilimler ve temel mühendislik konularında güçlü biraltyapıya sahip ve bunu kendi mühendislik alanında uygulayabilen

●   Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında mühendislik problemlerini tanımlayabilen

●   Alanında ve ilgili disiplinlerde çözümler üretebilen

●   Modern mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve aygıtlarını etkin şekilde kullanabilen

●   Disiplinlerarası konularda çalışma yapabilen

●   Yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanmış, alanındaki gelişmeleri izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen

●   Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen

●   Bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın

●   Etik değerlere bağlı

mühendisler yetiştirmektir.

Diğer Bilgiler

Bölümümüz, matematik ve temel bilimler dersleri ile mesleki konuları ve yeni teknolojik gelişmeleri içeren derslerle donatılmış olup, elektrik enerji sistemleri, elektronik ve haberleşme alanlarından oluşan bir öğretim programına sahiptir.

Öğrencilerimiz sektörde yaptıkları yaz stajlarıyla mesleki uygulamaların ve iş hayatının içinde bulunma deneyimini kazanırlar. Mezuniyet projesi dersleri ile derinlemesine inceleme, tasarım yapma, takım çalışması ve sunma becerilerini geliştirirler. Öğrencilerimiz, fakültemizdeki Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği bölümlerinden birinde çift anadal veya yandal programlarına katılarak ikinci bir diploma ya da sertifika alma olanaklarına sahiptir. Öğretim programımızdaki üniversite seçmeli dersler ile öğrenciler arzu ettikleri sosyal içerikli ve yabancı dil derslerini alabilirler. Ayrıca, Erasmus veya Farabi öğrenci değişim programları ile yurt dışındaki veya yurt içindeki anlaşmalı üniversitelerde bir dönem öğrenim görme olanağına sahiptirler.

Öğrencilerimiz, öğretim programımızda bulunan elektrik makinaları, yüksek gerilim tekniği, güç sistemleri derslerini alarak mezun olduklarında, Elektrik Mühendisleri Odasının düzenlediği “Elektrik 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Tesisler Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi”ni almaya hak kazanırlar.