Mezunların Mesleki Profili

Elektrik üretimi ve dağıtımı, elektrik motorları, transformatörler, elektronik, mikroelektronik, nanoelektronik, haberleşme, kablosuz haberleşme, uydu haberleşmesi, bilgisayar ağları, sinyal işleme, bilgisayar ve yazılım, otomatik kontrol, ölçü aletleri, robotik, yapay zekâ, mikrodalga, antenler, radar sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren, kamu kurumlarında ve özel sektörde araştırma-geliştirme, üretim, test, kalite kontrol, pazarlama, işletme, bakım onarım gibi çalışma alanlarında iş olanakları vardır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.