Staj

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri 4.  ve 6. yarıyıl sonunda, toplam 60 iş günü staj yapmak zorundadırlar. 

Şantiye Stajı

:  30 iş günü

(4. yarıyıl sonu)

Ofis Stajı

:  30 iş günü

(6. yarıyıl sonu)

A. Yönergeler

Bu stajın esasları ve uygulaması Maltepe Üniversitesi Lisans yönetmeliğini temel alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi ile belirlenmiştir. Staj işlemlerinizi başlatmadan bu iki yönergenin de okunması faydalı olacaktır.

Bu sayfada, staj işlemlerinizin başlatılması ile ilgili kısa bilgiler ve gereken formları bulacaksınız.

B. Staj Başvuru İşlemleri

  • Staj yapmak için başvuracağınız firmaları belirleyiniz.
  • Staj Başvuru Ön Yazısı formunda ve Zorunlu Staj formunda gereken yerleri doldurunuz. Zorunlu staj formuna fotografınızı yapıştırınız.
  • Staj Başvuru Ön Yazısı formunu Bölüm Başkanına ve Zorunlu Staj formunu Bölüm Staj Sorumlusuna onaylattırınız.
  • Bu iki belgeyle birlikte başvurunuzu yapınız.

C. Staja Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler

  • Staj başvurunuz kabul edildiğinde, firma tarafından onaylanmış Zorunlu Staj Formu ve stajyer taahütnamesi doldurularak Fakülte sekreterliğine teslim edilir ve SGK işlemleriniz başlatılır.
  • Staj Kabul Ön Yazısı formu ve Staj Değerlendirme Belgesi doldurularak ve fotoğraf yapıştırılarak Bölüm Başkanlığına ve Staj Sorumlularına onaylatılır.
  • İşe Başlama Belgesi, Staj Kabul Ön Yazısı ve Staj Değerlendirme Belgesi stajın yapılacağı firmaya teslim edilerek staj başlanır.

D. Staj Raporu

Staj Raporunun içeriği ve biçimi İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi'nde belirtilmiştir. Staj Raporunda kullanılacak Ön Kapak ve Staj Raporu Gövde Formu(Şantiye Stajı) ve   Staj Raporu Gövde Formu(Ofis Stajı) için tıklayınız

E. Bölüm Staj Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Can ÜNEN 

F. Staj Defteri Formatı

Staj defteri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken kuralların verildiği Staj Defteri Formatı'na tıklayınız.