Enerji Sistemleri Mühendisliği

Günümüzde hem sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamak hem de fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliğini ve sera  gazı etkilerini / iklim değişikliklerini azaltmak amacıyla rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga gibi yenilenebilir- alternatif temiz enerji kaynaklarının kullanımı hızla artmaktadır. Ülkemizin bu alandaki mühendis ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nün amacı; nükleer enerji dahil tüm konvansiyonel enerji kaynaklarının yanında özellikle yenilenebilir - alternatif enerjilerin üretim ve dönüşüm sistemlerinin tasarımında ve uygulanmasında görev alarak ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkıda bulunacak mühendisler yetiştirmektir. Enerji üretim sistemlerini tasarlamak, yatırımlarla ilgili plan ve projeleri hazırlamak, tesisler kurmak, işletmek ve mevcut sistemleri daha verimli hale getirmek için çevre dostu yeni yöntemler geliştirip bunları teknolojiye aktarmak Enerji Sistemleri Mühendislerinin önemli faaliyet alanlarıdır. Mezunlarımız bu konulardaki mesleki bilgi ve beceriler ile donanmış, yaratıcı, ileri teknolojiyi kullanabilen ve ona katkı yapabilen, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, etik ve çevresel değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören, kamu ve özel sektörde aranan nitelikte mühendisler olacaklardır.