Bölüm Hakkında

Öğretim Programı     : Toplam 145 kredi
Öğretim Dili     : Türkçe
Zorunlu Staj     : II. Sınıf ve III. Sınıf derslerini aldıktan sonra 20’şer iş günü (toplam 40 iş günü).

Vizyon

Uyguladığı eğitim-öğretim programı ile ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş, özellikle yenilenebilir-alternatif enerji kaynaklarını kullanan çevre dostu teknoloji ve proseslerin uygulanmasında sanayi ile işbirliği içinde bulunan ve böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan tanınmış bir bölüm olmaktır.

Misyon

Konvansiyonel enerji kaynaklarının yanında özellikle yenilenebilir - alternatif temiz enerjilerin üretim ve dönüşüm sistemlerini temel bilimlerdeki bilgiyi mühendislik disiplini ile birleştirerek ve ilgili teknolojik gelişmeleri kullanarak tasarlayan ve kuran, ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkıda bulunacak bilgi ve becerilere sahip, etik ve çevresel değerlere saygılı nitelikli mühendisler yetiştirmektir.
 
Hedefler

 •     Enerji üretim sistem ve tesislerini tasarlama, kurma ve mevcut sistemleri daha verimli hale getirmede çeşitli teknolojik yöntemler geliştirip bunları uygulamaya aktarabilen,
 •     Enerji üretim tesisleri yatırımlarıyla ilgili plan ve projeleri hazırlayan, fizibilite (yapılabilirlik) çalışmalarını yapabilen,
 •     Özellikle yenilenebilir – alternatif temiz enerji kaynaklarından enerjinin üretimine ve verimli kullanımına yönelik Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını yapabilen ve yeni yöntemler/sistemler geliştirebilen,
 •     Enerjide ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması, ulusal ve çevre dostu yenilenebilir - alternatif temiz enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması için sektörel ve ulusal düzeyde enerji stratejilerinin belirlenmesine katkıda bulunabilen

yaratıcı, etik ve çevresel değerlerin, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, ekip çalışmasına yatkın seçkin mühendisler mezun etmektir.
 
Diğer Bilgiler

Enerji Sistemleri Mühendislerine niçin ihtiyaç var ?

 • Enerji maliyetlerinin ve küresel ısınmanın giderek artması ve  karbondioksit emisyonuna getirilen kısıtlamalar nedeniyle Enerji Sistemleri Mühendisliği’nin önümüzdeki yıllarda en çok aranılan mühendislik dalı olacağı açıktır.
 • Öte yandan üç kıta arasında bir enerji köprüsü durumunda olan ülkemizde; ulusal ve uluslararası boyutlarda yapılacak projelerde görev alıp sorumluluk üstlenecek olan Enerji Sistemleri Mühendisleri, kuşkusuz ihtiyaç duyulan mühendisler arasında ilk sıralarda olacaklardır.
 • Enerji Sistemleri Mühendisleri rüzgar, güneş, jeotermal, biyo-kütle, dalga gibi yenilenebilir- alternatif temiz enerji kaynaklarının en ekonomik kullanımına yönelik enerji üretim sistem ve proseslerini tasarlayarak ve kurarak, ayrıca  bu konuda gerekli araştırma ve uygulamaları yaparak ülke ekonomisine ilave katma değer yaratacaklardır.

Enerji Sistemleri Mühendislerinin  İş Alanları:

Bölümümüzden mezun olacak genç mühendislerimiz gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış olduklarından ilgili kamu ve özel sektörde kolayca iş bulabilme ve çalışabilme imkanlarına  sahip olacaklardır. Fikir verebilmesi için mezunlarımızın çalışabilecekleri kurum ve iş alanları ile pozisyonlarından bazıları aşağıda mühendis adaylarımızın dikkatlerine sunulmuştur.

           Kurum ve Kuruluşlar:

 •     Özel Sektör Enerji Üretim ve Dağıtım Şirketleri ( Enerji- SA, Koç Enerji, Zorlu Enerji, Enka Enerji, Akenerji vd.)
 •     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Enerji Ajansları
 •     Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)
 •     Elektrik Üretim A.Ş. ( EÜAŞ), Kamu ve Özel Elektrik Dağıtım  Şirketleri (TEDAŞ, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.)
 •     Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
 •     TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) - Enerji Araştırma Enstitüsü

      

             İş Alan ve Pozisyonları:

 •     Enerji Üretim ve Dönüşüm Tesisi, Tasarım ve Yapım Mühendisi / Müdürü
 •     Enerji Üretim ve Dönüşüm Tesisi İşletme Mühendisi / Müdürü
 •     Kojenerasyon Tesisi Mühendisi / Müdürü
 •     Enerji Dağıtım Sistemi Mühendisi
 •     Enerji İş Geliştirme Mühendisi
 •     Enerji Program Mühendisi / Müdürü
 •     Enerji Yönetim Mühendisi /Müdürü
 •     Karbon Emisyon  Değerlendirme Mühendisi / Danışmanı