Temel Elektrik ve Elektronik

Konum: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Derslikleri 1. Kat

Derslik: Temel Elektrik ve Elektronik Laboratuvarı

Kullanım: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu dersler;

 • Devre Teorisi
 • Devre Analizi
 • Elektronik Devre Elemanları
 • Analog Elektronik
 • Mezuniyet Projesi

Alan: 89 m2

Kapasite: 20 öğrenci

Donanım:

 • 4 adet ADS1102 ATTEN Sayısal  Osiloskop (100 MHz)
 • 15 adet ADS1022 ATTEN Sayısal  Osiloskop (25 MHz)
 • 10 adet Analog osiloskop
 • 11 adet 10-30 V, 3 A ayarlanabilir DC güç kaynağı
 • 14 adet APS-3003S-3D ATTEN DC Güç Kaynağı
 • 14 adet Sinyal jeneratörü
 • 10 adet Analog/sayısal multimetre
 • 14 ATTEN Sayısal multimetre
 • Temel Elektrik ve Elektronik Deney Setleri:

                 - 10 adet KL-21001 deney seti ana ünitesi

                 - 10 adet KL-13001, KL-13007 ve KL-13008    modülleri

                 - 10 adet KL-80001 aksesuar seti

                 - 10’ar adet KL-23001, KL-23003, KL-23004, KL- 23005, KL-23007, KL-23008, KL-23009, KL-23010, KL-23012, KL-23013, KL-23014,  

                    KL-23015 modülleri

Laboratuvarda Yapılan Deneyler

Devre Teorisi Laboratuvarı

 • DC Akım, DC Gerilim ve Direnç Ölçümleri
 • Ohm Yasası Uygulaması
 • Kirchhoff Akım ve Gerilim Yasaları Uygulamaları
 • Düğüm Gerilimi  Yöntemi Uygulaması
 • Göz akımı Yöntemi Uygulaması
 • Thevenin, Norton, Doğrusallık ve Toplamsallık Uygulamaları
 • Güç Ölçümü ve Maksimum Güç Aktarımı Uygulamaları
 • İki Kapılı Devre Uygulamaları
 • Osiloskop ile Genlik,  Frekans ve Faz Ölçümleri
 • RC Devreleri Uygulamaları.

Devre Analizi Laboratuvarı

 • AC Gerilim Ölçümü
 • AC RC ve RL Devreleri Uygulamaları
 • Transformatör Uygulaması
 • Seri Rezonans Devresi Uygulaması
 • Alçak Geçiren ve Yüksek Geçiren Pasif Süzgeç Devreleri Uygulamaları.

Elektronik Devre Elemanları Laboratuvarı

 • Direnç Kodları ve Multimetre ile Akım Bölücü ve Gerilim Bölücü Uygulamaları
 • Diyot Karekteristikleri
 • Zener Diyot ve Uygulamaları
 • Diyot Doğrultucu Devreleri
 • Kırpıcı ve Kenetleyici Devreler
 • BJT Karekteristikleri
 • Ortak Emetör ve Kollekterün Karekteristikliği
 • BJT Öngerilimleme Çeşitleri
 • Mosfet Kuvvetlendiriciler.

Analog Elektronik Laboratuvarı

 • Tranzistörlü Kuvvetlendiricilerin Frekans Karakteristiği
 • Akım Kaynakları ve Diferansiyel Kuvvetlendiriciler
 • Geri Beslemeli Kuvvetlendiriciler
 • İşlemsel Kuvvetlendirici Uygulamaları
 • Transistörlü Çıkış Katları
 • Güç Kuvvetlendiricileri.