Bölüm Hakkında

Misyon

Yazılım Mühendisliği Bölümünün misyonu, endüstri ve toplumun ihtiyacı olan büyük ve karmaşık yazılım projelerini analiz edebilen, tasarlayabilen ve geliştirebilen yazılım mühendisliği adaylarına yazılım mühendisliği prensiplerini teorik ve pratik yönleriyle öğretmektir.

Vizyon

Yazılım Mühendisliği Bölümünün vizyonu, kuramsal ve uygulamalı yönleriyle evrensel bir yazılım mühendisliği program yaratmaktır. Bu bağlamda,  eğitim programı ve ortamı mezunlarımızın yaratıcı, girişimci, takım çalışmasına yatkın, yeni fikirlere açık ve sosyal ve çevresel hususlara duyarlı mühendisler olarak yetişmelerine olanak vermelidir.

Program Yeterlilikleri

 1. Gerçek hayata ilişkin yazılım proje, süreç ve ürününe ait işlevsel ve işlevsel olmayan özellikleri tanımlar.
 2. Yazılım mimarisi, bileşenleri, arayüzleri ve sisteme ait diğer bileşenleri tanımlar.
 3. Kodlama, doğrulama (verification), birim testleri (unit testing) ve hata ayıklama (debugging) konularını da içerecek şekilde yazılım geliştirir.
 4. Yazılımın çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapar.
 5. Yazılım mühendisliğine yönelik gereksinimlerin anlaşılması; hedef, çıktı ve maliyetlerin belirlenmesi;  süreç, kaynak ve kalitenin planlanması ve risk yönetimi konularında bilgi sahibi olur.
 6. Yazılım mühendisliği süreçlerini tanımlama, uygulama, değerlendirme, ölçme, yönetme, değiştirme, geliştirme ve yeni sürüm hazırlama konularında bilgi sahibi olur.
 7. Yazılım gereksinim, tasarım, geliştirilme, sınanma, bakım, yapılanış, yönetim ve kalitesi konularındaki çeşitli yöntemleri bilme ve kullanma pratiğine sahip olur.
 8. Yazılım yaşam döngüsü süreçlerinde, yazılım kalitesi ve modellerini bilir, temel kalite ölçümlerini yapar ve bunları yazılım geliştirme, doğrulama ve sınama konularıyla birlikte yorumlar.
 9. Başta bilgisayar mühendisliği, yönetim,  matematik, ekonomi ve sistem mühendisliği olmak üzere, yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara ve değerlere sahip diğer disiplinler hakkında bilgi sahibi olur.
 10. Genelde mühendislik özelde yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilen ve sosyal konulara duyarlılığı artıran temel bilgilere sahip olur.
 11. Yabancı dil kullanarak konusuna ait yayınları takip eder, meslektaşları ile iletişim kurar.