Neden Yazılım Mühendisliği Bölümü? (EN)

2008 yılında başlatılan Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği programı, projeye dayanan, problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen ve grup çalışmasına dayanan bir programdır. Bu yönleriyle, Türkiye’de ve dünyada yazılım sektöründe aranan nitelikte elemanlar yetiştirmektedir. Yazılım mühendisliği eğitiminde dersler, takım çalışması deneyimi kazandıracak, güncel konularla ilgili bir problemin dönem projesi olarak ele alındığı yeni bir yaklaşımla verilmektedir.

Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği programı, IEEE/ACM Software Engineering 2004 müfredat kılavuzunda önerilen ana hatları takip ederek geliştirilmiştir. Programın geliştirilmesinde, sadece ana hatları izlemekle yetinmeyip aynı zamanda Türkiye’deki yazılım uygulamalarının gereksinimleri ve sınırlılıkları da dikkate alınmıştır.

Ortak eğitim-öğretim modeli ile çift anadal (2. diploma), yandal (sertifika) ve yatay geçişle bölüm değiştirme olanakları sağlanmaktadır.

Çift Anadal/Yandal Programları (ÇAP/YAP) ve Bölümler Arası Geçiş (BAG)

Çift anadal lisans programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Anadal programındaki genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri

Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Anadal programındaki genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 olan Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri yandal programlarına başvurabilirler.

 

BÖLÜMLER

ÇAP

YAP

BAG

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

+

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

+

+

+

Endüstri Mühendisliği

+

+

+

İnşaat Mühendisliği

 

+

+

 

 

Yazılım Mühendisi hangi alanlarda çalışır?

 • Çeşitli kurum ve kuruluşların bilgi işlem ve ARGE birimlerinde,
 • Bankaların bilgi teknolojileri departmanlarında,
 • Üniversite ve enstitülerde,
 • Savunma sanayiinde,
 •  Bilgisayar yazılımları üreten ve pazarlayan firmalarda.

 

Yazılım Mühendisi hangi unvanlar da çalışır?

 • Yazılım proje yöneticisi,
 • Sistem analisti,
 • Yazılım uzmanı,
 • Yazılım mimarı,
 • Yazılım tasarım mühendisi,
 • Veritabanı yöneticisi.

 

Laboratuvarlar

 • Yazılım Geliştirme
 • Bilgisayar Ağları ve Algılayıcılar

Tags