Staj

Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri 6. yarıyıl sonunda, toplam 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar.

A. Yönergeler

Staj çalışmasının esasları ve uygulaması Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi ve Yazılım Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi ile belirlenmiştir. Staj işlemleri başlatılmadan bu iki yönergenin de okunması gerekmektedir.

Staj işlemlerinizin başlatılması ile ilgili kısa bilgiler ve gereken formlar aşağıda verilmiştir.

B. Staj Başvuru İşlemleri

  1. Stajyer Beyannamesini doldurunuz
  2. Staj yapmak için başvuracağınız firmaları belirleyiniz.
  3. Staj Başvuru Ön Yazısı formunda  ve Zorunlu Staj formunda gereken yerleri doldurunuz. Zorunlu staj formuna fotoğrafınızı yapıştırınız.
  4. Staj Başvuru Ön Yazısı formunu Bölüm Başkanına, Zorunlu Staj Formu'nu Bölüm Staj Sorumlusuna onaylattırınız.
  5. Bu iki belgeyle birlikte başvurunuzu yapınız.

C. Staja Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler

  1. Staj başvurunuz kabul edildiğinde, firma tarafından onaylanmış Zorunlu Staj Formu Fakülte sekreterliğine teslim edilir ve SGK işlemleriniz başlatılır.
  2. Staj Kabul Ön Yazısı formu ve Staj Değerlendirme Belgesi doldurularak ve fotoğraf yapıştırılarak Bölüm Başkanlığına ve Bölüm Staj Sorumlusuna onaylatılır.
  3. İşe Başlama Belgesi, Staj Kabul Ön Yazısı ve Staj Değerlendirme Belgesi stajın yapılacağı firmaya teslim edilerek staja başlanılır.

D. Staj Raporu

Staj Raporu ve Defterinin içeriği ve biçimi Yazılım Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi'nde belirtilmiştir.

 

E. Bölüm Staj Sorumlusu

Dr.Öğr.Üyesi Volkan TUNALI