YÖNETİM

Anayasa'mızın 130. maddesine göre, çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir.

İşte Anayasa'mızın bu maddesine göre bir yükseköğretim kurumu olarak 1997 yılında kurulan üniversitemiz ve bir birimi olan Fakültemizin amacı; üniversitemizin amacına bağlı kalarak alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimi, mühendisliği ve gelişen teknolojileri yakından izleyecek ve gelişmelere katkıda bulunacak, analitik olarak problem çözecek ve çözümün uygulamasını gerçekleştirecek ve aynı zamanda ülkesine ve insanlığa duyarlı davranacak daima daha iyi mezunlar yetiştirmektir.

Bu amaç için hedefimiz öğrenci odaklı, sorgulayan, yenilikçiliğe ve değişime açık bir eğitim-öğretim anlayışı benimsemek ve bu anlayış doğrultusunda öğretim programlarını, akademik kadroyu ve alt yapıyı daima daha iyi olacak şekilde düzenlemek olacaktır.

Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ
Dekan


Dekan
Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ
E-Posta: [email protected] 

Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK
E-Posta: [email protected]  

Fakülte Sekreteri
Nuriye Mesude ŞEN
E-Posta: [email protected]
Tel : 0 216 626 10 50 /  2404

Bölüm Başkanları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı - Elektrik-Elektronik Mühendisliği İNG Bölüm Başkan Vekili :Dr. Öğr. Üyesi Demir ÖNER
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı :Dr. Öğr. Üyesi Ali AKMAN
Bilgisayar Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı :Dr. Öğr. Üyesi Serap ÇEKLİ
Endüstri Mühendisliği ING Bölüm Başkanı :Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CILACI TOMBUŞ
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı :Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı :Dr. Öğr. Üyesi Işıl SANRI KARAPINAR
İnşaat Mühendisliği ING Bölüm Başkanı :Dr. Öğr. Üyesi Seyit ÇERİBAŞI
Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı  :Dr. Öğr. Üyesi Selim BAYRAKLI
Yazılım Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı :Doç.Dr.Oruç Raif ÖNVURAL

FAKÜLTE KURUL ÜYELERİ 

 • Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ  (Dekan)
 • Dr. Öğr. Üyesi Demir ÖNER (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı) - (Elektrik-Elektronik Mühendisliği İNG Bölüm Başkan Vekili)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali AKMAN (Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Serap ÇEKLİ (Bilgisayar Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CILACI TOMBUŞ (Endüstri Mühendisliği ING Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK (Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Işıl SANRI KARAPINAR (İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Seyit ÇERİBAŞI (İnşaat Mühendisliği ING Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Selim BAYRAKLI (Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı) 
 • Doç.Dr.Oruç Raif ÖNVURAL (Yazılım Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı)
 • Prof. Dr. Fuat ANDAY (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Yalçın AKÖZ (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. İlhami YAVUZ (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ(Seçilmiş Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Sibel ERSAN (Seçilmiş Üye)

YÖNETİM KURUL ÜYELERİ 

 • Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ (Dekan)
 • Prof. Dr. Yalçın AKÖZ
 • Prof. Dr. Fuat ANDAY
 • Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ
 • Doç.Dr.Oruç Raif ÖNVURAL

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Eğitim Komisyonu
 

 • Dr. Öğr. Üyesi Ali AKMAN (Eğitim Komisyonu Koordinatörü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Burhan Demir ÖNER - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • Dr. Öğr. Üyesi Serap ÇEKLİ - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkanı
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CİLACI TOMBUŞ - Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkanı
 • Dr. Öğr. Üyesi  İlkün ORBAK - Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • Dr. Öğr. Üyesi Işıl SANRI KARAPINAR -  İnşaat  Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • Dr. Öğr. Üyesi Seyit ÇERİBAŞI - İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkanı
 • Dr. Öğr. Üyesi Selim BAYRAKLI - Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • Doç.Dr.Oruç Raif ÖNVURAL Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkanı

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bolonya- Erasmus - Farabi Komisyonu

 • Doç.Dr. Sinan APAK (Fakülte ERASMUS Koordinatörü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SALMAN (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma SARICA (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Emin ÇİFTÇİ (İnşaat Mühendisliği Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Volkan TUNALI (Yazılım Mühendisliği Bölümü)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Demir ÖNER (Başkan)
 • Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK
 • Dr. Öğr. Üyesi İ. Saffet YEŞİLYURT
 • Dr. Öğr. Üyesi Erdal GÜVENOĞLU
 
Bilimsel Araştırma ve Proje Teşvik Komisyonu (BAPTK)
 • Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ (Dekan)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali AKMAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Senato Üyesi

 • Prof. Dr. Hamit TOPUZ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Seminer Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÇEKMEN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Web Koordinatörü

 • Arş. Gör. Zeynep Behrin GÜVEN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Etkinlik Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK (Koordinatör)
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma SARICA
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Utku YAZGAN