YAPI MALZEMESİ

Konum: İnşaat Mühendisliği Laboratuvar Binası

Derslik: Yapı Malzemesi Laboratuvarı

Kullanım: İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Programında yer alan derslerin uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu dersler;

 • Malzeme Bilimi
 • Yapı Malzemesi
 • İleri Beton Teknolojisi
 • Mezuniyet Projesi

Alan:150 m2

Kapasite: 25 öğrenci

Donanım:

 • 20 ve 2 ton Eğilme (Close Loop)
 • 200 ton Pres (Basınç- Close Loop)
 • 60 ton Çekme Cihazı
 • Agrega Elek Takımları
 • Beton Mikseri
 • Çimento Mikseri
 • Etüv
 • Los Angeles Aşındırma Cihazı
 • Profometre/Donatı Tespit
 • Schmidt Beton Test Çekici (2 adet)

Deney Kapsam Listesi:

Aşağıdaki çizelgede belirtilen deneyler “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan İzin Belgeli Laboratuvarımızda” ulusal ve uluslar arası standartların öngördüğü şekilde; konusunda uzman, deneyimli personeller tarafından yapılmakta ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde hizmet vermektedir. Ayrıca mevcut yapılarda beton ve donatı tespiti 2007 Deprem Yönetmeliği Madde 7.2.5 “Betonarme Binalarda Orta Düzey Malzeme Özellikleri Tespiti ve Teknik Raporunun Düzenlenmesi” işi de yapılmaktadır.

Deneyi Yapılan

Malzemeler/Ürünler

Deney Adı

Deney Metodu

(Ulusal/Uluslararası Standardlar)

TAZE BETON

Taze Betonda Numune Alma

TS EN 12350-1/ Temmuz 2010

Taze Betonda Numune Çökme (Slamp) Deneyi

TS EN 12350-2/ Temmuz 2010

Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Küre Tabi Tutulması

TS EN 12390-2/Nisan 2010

Beton –Bölüm:1 Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk 

TS EN 206-1/ Nisan 2002 Madde 5.2.8  Beton  Sıcaklığı

SERTLEŞMİŞ BETON

Deney Numunelerinin Basınç Dayanımı Tayini

TS EN 12390-3/Nisan 2010

Karot Numuneler - Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımın Tayini

TS EN 12504-1/Ocak 2011

Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Değerinin Tayini

TS EN 12504-2/Aralık 2004

Sertleşmiş Betonun Yoğunluğunun Tayini

TS EN 12390-7/ Nisan 2010

 

ÇELİK-BETONARME

İÇİN-DONATI ÇELİĞİ

 

Numune Alma

TS 708 / Nisan 2010-Madde 8.1.2

Boyut Kütle ve Toleranslar

TS 708 / Nisan 2010 - Madde 7.3

Akma Mukavemeti

TS EN ISO 15630-1 / Nisan 2010

Çekme Mukavemeti

TS EN ISO 15630-1 / Nisan 2010

% Kopma Uzaması

TS EN ISO 15630-1 / Nisan 2010

ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON BORDÜR TAŞLARI

 

Boyutlarının Ölçülmesi

TS 436 EN 1340/Nisan 2005-Ek-C

Toplam Su Emmenin Tayini

TS 436 EN 1340/Nisan 2005-Ek-E

Eğilme Dayanımın Ölçülmesi

TS 436 EN 1340/Nisan 2005-Ek-F

Görünümle İlgili Hususların Tahkiki

TS 436 EN 1340/Nisan 2005-Ek-J

ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON KAPLAMA BLOKLARI

 

Beton Blok Boyutlarının Ölçülmesi Metodu

TS 2824 EN 1338/Nisan 2005-Ek-C

Dayanımın ölçülmesi (Yarmada çekme dayanımı)

TS 2824 EN 1338/Nisan 2005-Ek-F

Görünüm Kontrolü

TS 2824 EN 1338/Nisan 2005-Ek-J

Toplam su emmenin tayini

TS 2824 EN 1338/Nisan 2005-Ek-E

 AGREGA

Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini Eleme Metodu. 

TS 3530 EN 933-1/Nisan 1999

Agrega Tane Yoğ. Ve Su Emme Oranı Tayini

       TS EN 1097-6/Mart 2002

Agrega Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini – Yassılık Endeksi

TS 9582 EN 933-3/Nisan 1999

Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1:Tane Şekli Tayini – Şekil İndisi

TS 3814 EN 933-4/Nisan 1999

Donmaya ve Çözülmeye Karşı Direncin Tayini (Na2 S04 ), MgSO4

ASTM C0088-05/Ağustos 2005 Madde 5.1.1

Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2:( MgSO4) Deneyi

TS EN 1367-2/Nisan 1999

Beton Agregası Birim Ağırlıklarının Tayini

TS 3529/Aralık 1980   Madde1.1 

Agregalarda Kil Topakları Deneyi

ASTM C-142

Agregalarda Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini

TS EN 1097-3/Nisan 1999

Beton Agregalarında İnce Madde Oranının Yıkama İle Tayini Yöntemi

TS 3527 /Aralık 1980 Madde 1.2

Beton Agre. Hafif Madde Oranı Tayini

TS 3528 /Aralık 1980

Beton Agre.  Birim Ağırlıklarının Tayini:

Sıkışık Birim Ağırlık Tayini Yöntemi

TS 3529/Aralık 1980 Madde1.1 

Gevşek Birim Ağırlık Tayini Yöntemi

TS 3529/Aralık 1980 Madde1.2

Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Parçalanma Direncinin Tayini İçin Deney Metotlar

TS 699/Mart 2009 Madde 6.16

TS EN 1097-2/Nisan 2000