ZEMİN MEKANİĞİ

Konum: İnşaat Mühendisliği Laboratuvar Binası

Derslik: Zemin Mekaniği Laboratuvarı

Kullanım: İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Programında yer alan derslerin uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu dersler;

 • Zemin Mekaniği
 • Temel Mühendisliği
 • Mezuniyet Projesi

Alan:100 m2

Kapasite: 25 öğrenci

Donanım:

 • Kesme Kutusu Deney Aleti
 • Tam Otomatik Üç Eksenli Test Sistemi
 • Düşen Seviyeli Permeabilite Deney Sistemi
 • Üç Eksenli Deney Sistemi
 • Konsolidasyon Deney Aleti
 • Standart ve Modifiye Proktor Kalıbı ve Tokmağı
 • Tam Otomatik Direkt Kesme Sistemi
 • Etüv

Deney Kapsam Listesi:

 • Granülometri Analizi (Hidrometri Analizi)
 • CBR Deneyi (Hazırlanmış Zeminlerde)
 • CBR Deneyi (Yaş CBR Yüzdesi)
 • Kesme Kutusu Deneyi (Konsolidasyonsuz-Drenajsız)
 • Dane Birim Hacim Ağırlığı
 • Rölatif Sıklılık Tayini (Dr)
 • Rowe Hücresi
 • Tabii Su Muhtevası (wn)
 • Tabii Birim Hacim Ağırlık
 • Konsolidasyon Deneyi (Standart Yükleme-Boşaltma)
 • Likit ve Plastik Limit Tayini (wl, wp)
 • Granülometri Analizi (Elek Analizi)
 • Permeabilite Deneyi (Düşen Seviyeli)
 • Kompaksiyon Deneyi (Modifiye Proktor Deneyi)
 • Plaka Yükleme Deneyi (Arazi Deneyi)
 • Üç Eksenli Basınç Deneyi(Gerilme Kontrollü)/Konsolidasyonsuz-Drenajsız, UU
 • Rötre Limiti Tayini (ws)
 • Permeabilite Deneyi (Sabit Seviyeli)